GEOstatik a.s.

Rating a informácie o GEOstatik a.s.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre GEOstatik a.s. 47797 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 30. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 99.9967% spoločností je horších ako GEOstatik a.s..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti GEOstatik a.s." href="http://geostatik.sk-rating.com/">
   <img src="http://geostatik.sk-rating.com/geostatik.png" width="150" height="25" alt="Rating GEOstatik a.s." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating GEOstatik a.s.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia